Skip to content

Conflicten in het bedrijfsleven

Vele duizenden conflicten vinden plaats op de werkvloer: collega’s die met elkaar overhoop liggen, ruzies tussen werkgevers en werknemers, onenigheid tussen afdelingen en afdelingshoofden…. De lijst is oneindig aan te vullen. 

Soms werkt het echt niet meer tussen een werkgever en een werknemer en moet onderzocht worden of het beter is om uit elkaar te gaan of om (vaak in overleg met de bedrijfsarts) een re-integratietraject te starten. 

Mediation is onmisbaar in dit traject. Andréas de Groot kan u als geaccrediteerd Arbeidsmediator uitstekend bijstaan in deze vaak complexe trajecten, waarbij gewerkt wordt aan herstel van vertrouwen of een nette exit, die voor alle partijen aanvaardbaar is. Als er een grotere groep betrokken zijn bij het arbeidsconflict, is het mogelijk om twee mediators in te zetten. 

We houden ons bezig met het herstel van de arbeidsrelatie, mogelijke herplaatsing binnen het bedrijf, of zelfs een goede regeling indien de verhoudingen zo verstoord zijn, dat beëindiging van de arbeidsrelatie onvermijdelijk is. Ook in het bedrijfsleven vindt ‘scheiding’ plaats! Vanzelfsprekend is dat de optie die het laatst besproken wordt. Eerst wordt bezien in hoeverre de verstoorde relatie hersteld kan worden. 

Gemaakte afspraken leggen we bindend vast. Dat schept duidelijkheid voor iedereen!