Skip to content

De kinderen scheiden mee

Jaarlijks krijgen ongeveer 84.000 kinderen te maken met een scheiding. Het zal niemand verbazen dat scheiding voor kinderen een indrukwekkende gebeurtenis is. Ze hebben meestal onderweg naar jullie besluit om te gaan scheiden al heel wat meegekregen van ruzies, stemverheffingen en onenigheid. Kinderen scheiden mee!

Jullie gaan van jullie rol als partners naar de rol als ouders. Kinderen zijn flexibel; ze kunnen een stootje hebben, mits de scheiding op een respectvolle en waardige wijze plaatsvindt. Omdat wij vanuit ACG Adviezen ook relatietherapie aanbieden, kan het zinvol zijn om de kinderen eerder te betrekken bij de ontstane thuissituatie. Coaching van de kinderen voordat de relatie tussen ouders beëindigd wordt, biedt een grote meerwaarde:

  • kinderen worden beter voorbereid op een eventuele aanstaande scheiding
  • kinderen leren beter omgaan met spanningen thuis
  • ouders leren spanningen beter te beheersen zodat de kinderen minder belast worden
  • ouders leren vóór het besluit om te gaan scheiden beter met elkaar communiceren. Dit komt de relatie vaak al ten goede.

Het Zandkastelenprogramma ®

Met het beproefde programma ‘De kinderen scheiden mee’ is het mogelijk om uw kind beter om te leren gaan met de scheiding. Onze speciaal daarvoor opgeleide kindercoach Mirjam van de Geer gaat uw kinderen daar, indien gewenst, graag bij helpen! Dit bijzondere programma maakt onderdeel uit van de bekende, internationale methodiek ‘Het Zandkastelenprogramma®’. In dit programma wordt een groep samengesteld van kinderen van gescheiden ouders. Tijdens deze bijeenkomsten leren kinderen op speelse wijze om te gaan met de scheiding, vaak gecombineerd met een aanbod voor ouders.

Middels een laagdrempelig en creatief programma met leuke werkvormen krijgen kinderen een steuntje in de rug aan het begin van de scheidingsperiode. Dit programma is afgestemd op de leeftijdsgroep. Het helpt kinderen tussen de 4-17 jaar om door deze lastige scheidingsperiode heen te komen. De ouders kunnen voorafgaand aan deze bijeenkomsten een ouderbijeenkomst volgen waarin zij informatie krijgen over wat scheiding betekent voor kinderen en krijgen ze handvatten om hun kinderen te begeleiden. Ouders krijgen zo meer kennis over de effecten van scheiding voor hun kinderen en verbeteren daarmee de ouder-kind communicatie. Dit mooie programma wordt gegeven door onze coach Mirjam.

Het programma ‘De kinderen scheiden mee’ kan op 2 niveaus gevolgd worden:

  • Individueel: als kinderen erg veel verschillen van elkaar in karakter of leeftijd, kan het zinvol zijn om de kinderen apart een coaching traject in te laten gaan. Onze kinder-/jongerencoach Mirjam van de Geer begeleidt dan ieder kind afzonderlijk, passend bij de leeftijd en karakterstructuur. 
  • In gezinsverband: het is ook mogelijk dat kinderen uit hetzelfde gezin of uit een samengesteld gezin het programma volgen. Ook dat is erg waardevol omdat gezinsprocessen toch weer een specifieke aanpak vragen. Uw kind krijgt de specifieke, persoonsgerichte aandacht krijgt die het verdient.

Een gemiddelde kinder-/jongerencoaching duurt 3x één uur. Bij jonge kinderen is één uur meestal te lang. Dan wordt ongeveer 45 minuten aangehouden, afhankelijk van de behoefte en spanningsboog van het kind. De daarbij behorende ouderbijeenkomst, die in de prijs is inbegrepen, duurt ongeveer een half uur. De kosten van het hele programma bedragen €295,- voor één kind. Voor elk kind erbij komt betaalt u €97,- extra.  

In dit programma zit een intake voor de ouders en een slotgesprek met de ouders inbegrepen. 

Neem hier contact met ons op voor informatie of om direct in te schrijven.

Ja, ik wil mijn kind graag laten meedoen met het programma ‘De kinderen scheiden mee’ en schrijf me direct in.

U krijgt na inschrijving zo spoedig mogelijk een telefoontje van Mirjam om een afspraak te maken.