Samen scheiden

Samen afspraken maken

Als jullie eenmaal het besluit hebben genomen om te gaan scheiden, moet er veel geregeld worden. Samen met de mediator gaan jullie afspraken maken. Vaak moet er ook onderhandeld worden. Mediation is pas zinvol als jullie beiden ook beiden bereid zijn om tot afspraken te komen. Iedereen wil namelijk na de scheiding graag weer verder met zijn of haar leven. Dan wil je het ook netjes geregeld hebben. Andréas helpt jullie daarbij, stap voor stap.

 

 

‘Er moet zoveel geregeld worden!’

Dat klopt, er moet veel geregeld worden en daardoor zien de meeste mensen door de bomen het bos niet meer. Gelukkig hebt u in Andréas een ervaren en betrokken mediator die precies weet welke stappen er allemaal gezet moeten worden. Het proces hoeft dus niet uw zorg te zijn. Stap voor stap wordt u door het scheidingsproces heen geholpen. Wel zo fijn!

Als er kinderen bij betrokken zijn, leggen we afspraken over de kinderen vast in een ouderschapsplan. Afspraken met betrekking tot de financiën leggen we vast in een convenant. De mediator zorgt er voor dat namens u een verzoekschrift tot echtscheiding wordt ingediend door de advocaat.

Voor samenwonenden gelden andere juridische regels. Wat veel samenwoners met kinderen niet weten, is dat ze ook verplicht zijn om een ouderschapsplan te hebben. Neem gerust contact met ons op om te bezien wat de mogelijkheden zijn.

Partners

Vraag bemiddeling

Als het duidelijk is geworden dat je er samen niet uitkomt is het van belang om snel hulp te vragen. Wij bieden je aan om te bemiddelen in het conflict.

Neem contact op