Wonen

Noodzakelijke beslissingen

Bij scheiding zullen er ook lastige beslissingen genomen moeten worden over de woning. Er moet duidelijkheid komen over de toekomstige woonsituatie. We brengen eerst de wensen in kaart. Vervolgens gaan we samen met een hypotheekadviseur kijken wat haalbaar is.

 

Als jullie een koopwoning hebben, wie blijft in de huidige woning wonen? Of willen jullie de woning verkopen? Waar gaan de kinderen ingeschreven worden? Moet er een andere woning worden gekocht of gehuurd en wat heeft dat voor financiële gevolgen? Is jullie wens haalbaar? Blijft de woning nog even onverdeeld? Wat is de waarde van de woning? Is er overwaarde en hoe hoog is de hypotheek? Ook over de verdeling van de inboedel moeten afspraken worden gemaakt.

 

Als jullie een huurwoning hebben, zal bepaald moeten worden wie in deze woning blijft wonen. Kan de huur nog betaald worden in de toekomst? Op wiens naam staat de woning?

 

Er zijn tal van vragen te bedenken die beantwoord moeten worden en die ook fiscale en financiële gevolgen hebben. Stap voor stap helpt ACG Mediation om orde te scheppen in de kluwen van vragen.

 

Andréas helpt jullie graag verder in deze lastige materie, zodat je weer verder kunt!

Birdnesting

Veel mensen kiezen de laatste tijd voor ‘birdnesting’, waarbij de kinderen in de huidige woning blijven wonen en de ouders afwisselend elders verblijven. De kinderen ervaren deze oplossing vaak als prettig, omdat ze dan niet elke keer hoeven te verkassen. Ze behouden hun eigen kamers, hun eigen spullen, hun eigen (vertrouwde) woonomgeving. Het is een mooie manier om de kinderen zo min mogelijk last te laten hebben van de scheiding.

Er kleven echter ook nadelen aan ‘birdnesting’, zoals het feit dat je te maken krijgt met hogere kosten. Het heeft ook fiscale gevolgen die tijdens de mediation worden besproken. Zo kunnen jullie een verantwoorde keuze maken.

Partners

Vraag bemiddeling

Als het duidelijk is geworden dat je er samen niet uitkomt is het van belang om snel hulp te vragen. Wij bieden je aan om te bemiddelen in het conflict.

Neem contact op