Mediation

Waarom mediation?

Waar mensen samen zijn ontstaan conflicten. Als je dagelijks in elkaars omgeving bent, ontstaan er gemakkelijk meningsverschillen die in de meeste gevallen gelukkig goed te hanteren zijn, maar ook regelmatig leiden tot verwijdering en zelfs tot conflicten. Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij op zoek gegaan wordt naar samenwerking over gemeenschappelijke belangen.

Conflicten komen overal voor: in relaties, in het bedrijfsleven, op de werkvloer, op school, zelfs in de kerk… Meningsverschillen krijgen al gauw een onvriendelijk karakter. Zo lopen conflicten gemakkelijk uit de hand. Goede mediation zorgt ervoor dat het conflict of geschil wordt aangepakt, zodat je weer verder kunt, mét of zonder elkaar.

Begeleiding op maat

Er samen uitkomen lukt helaas niet altijd meer. Alle argumenten zijn uitgewisseld, alle standpunten zijn ingenomen, je begrijpt niet dat ‘de ander het niet inziet’ en daarom wordt met stemverheffing alsnog geprobeerd het standpunt bij de ander in te prenten. Zonder resultaat. Een duurzame ontwrichting van de relatie is het gevolg. Soms moet het onvermijdelijke besluit genomen worden dat het beter is om uit elkaar te gaan, hoe verdrietig dat ook is. In dat geval is mediation nodig om de scheiding of de oplossing van een zakelijk conflict goed te kunnen begeleiden zodat beide partijen daarmee hun optimale belang kunnen behalen. ACG Mediation is de juiste partij om jullie daarbij te begeleiden.

Mediation werkt!

Neem contact op

Mediation voorkomt een juridische strijd

Mediation is onder andere bedoeld ter voorkoming van een intensieve en kostbare rechtsgang, die meestal alleen maar tot verliezers leidt. Bij een juridische strijd moet iedere partij een advocaat betalen; bij mediation betalen twee partijen één mediator (die ook nog eens een lager uurtarief hanteert.) Een juridische strijd vraagt veel van je, zowel mentaal als financieel. Bij mediation werk je samen aan een oplossing waar beide partijen tevreden mee kunnen zijn. Een win-winsituatie dus.

 

Samen tot overeenstemming komen

Er vinden tijdens de gesprekken onderhandelingen plaats. Als deze leiden tot afspraken, worden deze vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of convenant waar beide partijen zich vrijwillig aan binden. Vanzelfsprekend wordt niets opgeschreven waar u niet achter staat. Het gaat om een document waar beide partijen zich in kunnen vinden. Alleen dan heeft vanuit de visie van ACG Mediation conflictbemiddeling een duurzame toekomst.

Het grote voordeel is dat u daarna niet meer naar de rechter hoeft. Jullie zijn immers zelf samen tot overeenstemming gekomen. Onderzoek wijst uit dat mediation in meer dan 80% van de gevallen een goede afloop heeft, waardoor een rechtsgang voorkomen kan worden. Dat is winst voor iedereen. ACG Mediation heeft zelfs een slagingspercentage van boven de 95%. Daar zijn we best een beetje trots op, maar vooral dankbaar dat we blijkbaar iets voor mensen kunnen betekenen.

 

Partners

Vraag bemiddeling

Als het duidelijk is geworden dat je er samen niet uitkomt is het van belang om snel hulp te vragen. Wij bieden je aan om te bemiddelen in het conflict.

Neem contact op